เหล็กรูปพรรณ ที่ใช้ในงานโครงหลังคามักจะเป็น เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม,เหล็กฉาก,เหล็กตัว C , เหล็กเเผ่นที่สั่งตัดวางบนหัวเสา( เหล็กเเผ่นหนา ) ราคาเหล็ก ราคาที่เพิ่มเเละลด อยู่ที่ความหนาของเหล็กครับส่วนใหญ่นิยมใช้กันตอนนี้อยู่ที่ ความหนา 3.2 , 2.8,2.3,2.0 ,1.5 ม.ม.