เมื่อวันที่ 8 - 10 มกราคม 2559 ทีมงานเหล็ก SLK ของเราร่วม 80 คน ได้ไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงราย ชมความงามของวัดร่องขุ่น สูดอากาศสดชื่นที่สิงห์ปาร์ค มีโอกาสอันดีได้กราบนมัสการ ท่าน ว. ที่ไร่ภูตะวัน และได้พบพันธ์ดอกไม้สวยงามนานาชนิดที่พระตำหนักดอยตุง

ชาร์ตแบตกันมาเต็มที่ เพื่อการบริการที่เต็มที่กว่า ให้แก่ลูกค้าของเราทุกท่านค่ะ เฮ่!

เมื่อวันที่ 8 - 10 มกราคม 2559 ทีมงานเหล็ก SLK ของเราร่วม 80 คน ได้ไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงราย ชมความงามของวัดร่องขุ่น สูดอากาศสดชื่นที่สิงห์ปาร์ค มีโอกาสอันดีได้กราบนมัสการ ท่าน ว. ที่ไร่ภูตะวัน และได้พบพันธ์ดอกไม้สวยงามนานาชนิดที่พระตำหนักดอยตุง

ชาร์ตแบตกันมาเต็มที่ เพื่อการบริการที่เต็มที่กว่า ให้แก่ลูกค้าของเราทุกท่านค่ะ เฮ่!