TRANSPORTATION

การจัดส่ง

จัดส่ง 24 ชั่วโมง

เพราะงานก่อสร้างรอไม่ได้ เราจึงบริการจัดส่งเหล็ก ทุกประเภท ทุกน้ำหนัก ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยคำมั่น ตรงเวลา

นัดหมายลูกค้าสำคัญที่สุด! บริการจัดส่งสินค้า ตรงเวลา จึงเป็นหนึ่งในจุดแข็งของเรา

ครอบคลุมทั่วประเทศ

ระยะทางไม่ใช่ข้อจำกัด ทุกทิศ ทุกที่ในประเทศไทย เราพร้อมส่งมอบเหล็กคุณภาพให้คุณ