SPECIFICATION

Steel Angle

เหล็กแผ่นลาย

SS 400


4' x 8' (1219 x 2438)

Thickness(mm.)Weight per Plate (kg.)จำนวน
252
375
498
4.5110
6145
9215

5' x 10' (1524 x 3048)

Thickness(mm.)Weight per Plate (kg.)จำนวน
3118
4154
4.5172
6227
9337

กรุณาใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า"

ไปที่ตะกร้า
ไปที่ตะกร้า

สินค้าอื่นๆ

เหล็กรูปพรรณรีดร้อนทรงแบน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปร้อน

เหล็กรูปทรงยาวขึ้นรูปเย็น